Τα τμήματα A’, B’, C’ & D’ Senior απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 9 – 12 ετών και αντιστοιχούν στα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1, Α2 (Βασικός χρήστης) και Β1 (Ανεξάρτητος χρήστης) όπως αυτά περιγράφονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ).

Σε αυτό το επίπεδο, τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου και καθιερώνουν θεμελιώδεις βάσεις για να μεταβούν με ευκολία και αυτοπεποίθηση στα επίπεδα πιστοποίησης.

Τα βιβλία και το οπτικοακουστικού υλικού που χρησιμοποιούμε στο Speak Up! Language Center προωθούν το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας και την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση και ξεχωρίζουν για την απολύτως σύγχρονη θεματολογία τους.