Στη σύγχρονη εποχή όπου ο κόσμος κινείται και εξελίσσεται καθημερινά, η πιστοποίηση γνώσεων και δη των ξένων γλωσσών δεν είναι πλέον «περιττή πολυτέλεια», αλλά εγγύηση για την ακαδημαϊκή πορεία και επαγγελματική εξέλιξη.

Στα τμήματα προετοιμασίας του Speak Up! Language Center για την απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας οι υποψήφιοι προετοιμάζονται με αυστηρά επιλεγμένη βιβλιογραφία και πλούσιο διδακτικό υλικό που καλύπτει όλα τα απαιτούμενα γραμματικά και λεξιλογικά φαινόμενα της αγγλικής γλώσσας, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στη προφορική δεξιότητά τους.

Τα τμήματα του ανώτερου επιπέδου στοχεύουν στην πιστοποίηση των επιπέδων γλωσσομάθειας Β2 (Lower – Ανεξάρτητος χρήστης) και C1 / C2 (Advanced / Proficiency – Ικανός χρήστης) όπως αυτά περιγράφονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ).

Πιστοποιήσεις Εφήβων

Τμήματα Επίπεδα Michigan University Michigan State University Cambridge University Learning Resource Network Κρατικό
Lower B2 ECCE TOEIC CELC FCE B2 B2
Advanced C1 ALCE TOEIC CAE C1 C1
Proficiency C2 ECPE CELP CPE C2 C2
05-1_Exams