Φοιτητές & Ενήλικες

“If your dreams don’t scare you,
they aren’t big enough”

Σπουδές; Καριέρα; Προαγωγή; Ταξίδια; 

Όποιος ο στόχος και το όραμα του καθενός για το μέλλον του το σίγουρο είναι πως κατά την απαιτητική πορεία πρέπει να έχει στο πλευρό του τους κατάλληλους συνοδοιπόρους. Ανθρώπους που να γνωρίζουν διεξοδικά το αντικείμενό τους και τις απαιτήσεις του στόχου, καθοδηγώντας και υποστηρίζοντας ενεργά. Ανθρώπους που να μπορούν να εγγυηθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι καθηγητές και καθηγήτριες του Speak Up!, έχοντας 15ετή και πλέον εμπειρία στη διαδικασία μεγάλου εύρους Πιστοποιήσεων και τη διδασκαλία ενηλίκων, έχουμε σχεδιάσει με ιδιαίτερη προσοχή προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη και την πιθανή αποχή του υποψηφίου από την ξένη γλώσσα και τον περιορισμένο χρόνο των φοιτητών και εργαζομένων.

Πιστοποιήσεις Ενηλίκων

Τμήματα Επίπεδα Michigan University Michigan State University Cambridge University Learning Resource Network Κρατικό
Lower B2 ECCE TOEIC CELC FCE B2 B2
Advanced C1 ALCE TOEIC CAE C1 C1
Proficiency C2 ECPE CELP CPE C2 C2
Προπτυχιακό IELTS Academic / General
Μεταπτυχιακό IELTS Academic / General
Εργασία IELTS Academic / General
Μετανάστευση IELTS Academic / General