Το Speak Up! Language Center δημιουργήθηκε υπό την φιλοσοφία:

  • να παρέχει σε κάθε μαθητή την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του στο έπακρο, λαμβάνοντας υπόψη τον μαθησιακό του τύπο,
  • να αποτελεί ένα ιδανικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνεχώς εκσυγχρονίζεται, συνδυάζοντας τις αποτελεσματικότερες μεθόδους διδασκαλίας,
  • να καλλιεργεί τις συνθήκες υπό τις οποίες κάθε μαθητής / σπουδαστής / επαγγελματίας θα συναντήσει τους ακαδημαϊκούς – επαγγελματικούς – προσωπικούς στόχους του.

γιατί Speak Up!

Βιωματική & Επικοινωνιακή Προσέγγιση

Έμπειροι Καθηγητές και Φυσικοί Ομιλητές

Υλικό Σύγχρονης Θεματολογίας & Εγγυημένης Αποτελεσματικότητας

Χρήση Πολυμέσων & Διαδραστικών Πινάκων

Ολιγομελή Τμήματα & Ιδιαίτερα Μαθήματα

Online Μαθήματα

γλώσσες

αγγλικά
γερμανικά
γαλλικά
ισπανικά
ιταλικά

ο χώρος μας

η ομάδα μας